Υπηρεσίες προς επιχειρήσεις
Το λογιστικό μας γραφείο εξυπηρετεί τις λογιστικές και φοροτεχνικές ανάγκες, τα εργατικά, ασφαλιστικά κλπ. ζητήματα κάθε επιχείρησης

Περισσότερα

Υπηρεσίες προς
ιδιώτες
Αναλαμβάνουμε όλων των ειδών τις φορολογικές δηλώσεις και φορολογικές υποχρεώσεις για τους ιδιώτες σε λογικές τιμές

Περισσότερα


Υπηρεσιες του λογιστικου μας γραφειουΛογιστικές υπηρεσίες

Το ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ μας Smart Accounting στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ προσφέρει ολοκληρωμένες λογιστικές υπηρεσίες σε όλες τις νομικές μορφές των επιχειρήσεων (ατομικές, Ο.Ε., Ε.Ε, Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Α.Ε.) με απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία.
Παρέχουμε στους πελάτες μας άμεση και έγκυρη πληροφόρηση για την πορεία της επιχείρησης τους, έτσι ώστε να είναι σε θέση να λαμβάνουν έγκαιρα τις σωστές επιχειρηματικές αποφάσεις.


 • Τήρηση απλογραφικών και διπλογραφικών Βιβλίων
 • Ενάρξεις, μεταβολές, διακοπές φυσικών και νομικών προσώπων
 • Αναλυτική λογιστική – Κοστολόγηση
 • Σύνταξη λογιστικών καταστάσεων
 • Ενημέρωση σε θέματα ΚΦΑΣ
 • Τήρηση Μητρώου παγίων


Φοροτεχνικές υπηρεσίες

Μέσα σε ένα πολύπλοκο και συνεχώς μεταβαλλόμενο φορολογικό περιβάλλον παρέχουμε στους πελάτες μας ολοκληρωμένες στρατηγικές για ένα σωστό φορολογικό σχεδιασμό με ουσιαστικό αποτέλεσμα, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες και τις διαφορετικές ανάγκες και στόχους της κάθε επιχείρησης. Στο ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ μας βοηθάμε τους πελάτες μας να πάρουν τις σωστές αποφάσεις και να είναι συνεπείς στις φορολογικές τους υποχρεώσεις στα πλαίσια της ισχύουσας φορολογικής νομοθεσίας.


 • Φορολογία Εισοδήματος Νομικών προσώπων
 • Σύνταξη και υποβολή όλων των Δηλώσεων Ατομικών επιχειρήσεων,  μισθωτών, συνταξιούχων κτλ.

 • Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών προσώπων
 • Σύνταξη & Υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ
 • Δηλώσεις Ακινήτων (Ε9 Ε.Ν.Φ.Ι.Α.κλπ.)
 • Δηλώσεις ΦΜY (Προσωρινές & Οριστικές)forotexnikes


Μισθοδοσία – Εργατικά

Οι αλλαγές στην εργατική νομοθεσία είναι συνεχείς και το να είναι μια επιχείρηση συνεπής και καλυμμένη απέναντι στο νόμο δεν είναι και τόσο απλό. Το ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ μας στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Smart Accounting, παρέχει υπηρεσίες μηχανογραφημένης μισθοδοσίας με τις καλύτερες μεθόδους και προδιαγραφές. Με αυτό τον τρόπο σας παρέχουμε την ασφάλεια, ότι οποιοσδήποτε έλεγχος από το ΙΚΑ αρκετά χρόνια μετά ή άλλους ελεγκτικούς μηχανισμούς δεν θα σας επιφέρει κανένα πρόστιμο ή προσαύξηση.


 • Πλήρως μηχανογραφημένη μισθοδοσία για όλες τις επιχειρήσεις
 • Κατάρτιση και Ηλεκτρονική Υποβολή ΑΠΔ (ενσήμων) στο ΙΚΑ
 • Καταστάσεις Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ)
 • Προσλήψεις – Απολύσεις
 • Βεβαιώσεις Εργαζομένων (Αποδοχών, Επιδομάτων κλπ.)
 • Υπαγωγή σε Επιδοτούμενα Προγράμματα ΟΑΕΔ, ΕΕmistodosia


Επίβλεψη λογιστηρίων


Πιθανόν το μέγεθος και η φύση της επιχείρησής σας να είναι τέτοια που η χρησιμοποίηση εξωτερικού λογιστή να μην σας καλύπτει.
Έτσι ίσως να απαιτείται η ανάγκη εσωτερικού οργανωμένου λογιστηρίου με εμπορική/λογιστική διαχείριση τιμολογίων ή και αποθήκης.
Στο ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ μας Smart Accounting η αρχική μας προτεραιότητα είναι να σας βοηθήσουμε να
οργανώσετε το λογιστήριο σας τόσο σε ανθρώπινο δυναμικό, όσο και στην αναγκαία και κατάλληλη μηχανογράφηση.
Αναλαμβάνουμε την παρακολούθηση του εσωτερικού λογιστηρίου σας με συμβουλευτικό ρόλο για όλα τα θέματα που μπορεί να σας απασχολούν και σχετίζονται με τις οικονομικές σας υπηρεσίες.
Είμαστε δίπλα σας από τα πολύ απλά (τιμολόγηση, διακίνηση κλπ), μέχρι και τα πολύ σύνθετα (μετασχηματισμοί, μετατροπές, επενδύσεις κλπ).


mistodosiaΣυμβουλευτικές υπηρεσίες


Οι αξιόπιστες συμβουλευτικές υπηρεσίες αποτελούν βασικό συστατικό για την επιτυχή ολοκλήρωση και αποτελεσματική εφαρμογή των επιχειρηματικών και επιχειρησιακών στρατηγικών.
Στο λογιστικό γραφείο Smart Accounting σας προσφέρουμε τις γνώσεις μας σχετικά με θέματα διοίκησης, marketing, τεχνολογίας και πληροφοριακών συστημάτων και παρέχοντας σας ολοκληρωμένες προτάσεις σας βοηθάμε να μειώσετε τα κόστη σας, να αυξήσετε τις πωλήσεις και τα κέρδη σας και έτσι να πετύχετε την καλύτερη απόδοση του επενδυμένου κεφαλαίου σας.
Οι γνώσεις μας σε θέματα σύνταξης ορθολογικών προϋπολογισμών (Budgeting) και κοστολόγησης θα σας βοηθήσουν να προστατευθείτε από πιθανές λανθασμένες αποφάσεις.
Αξιοποιήστε τις γνώσεις και την εμπειρία μας προς όφελός σας και αποκτήστε πραγματικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.


mistodosiaΜηχανοργάνωση εταιριών

Η εταιρία μας με έμπειρους συνεργάτες στο χώρο της μηχανογράφησης, εκτιμώντας την ιδιαιτερότητα και τις ανάγκες της επιχείρησής σας, σας βοηθά να επιλέξετε τα πιο ευέλικτα και σύγχρονα προγράμματα που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της αγοράς. Το γραφείο μας είναι σε θέση να σας προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε θέματα μηχανοργάνωσης και μηχανογράφησης.


 • Επιλογή κατάλληλου μηχανογραφικού υλικού (Η/Υ, περιφερειακά)
 • Επιλογή του κατάλληλου για την επιχείρηση Software
 • Παραμετροποίηση εφαρμογών
 • Σχεδιασμός παραστατικών στις Πωλήσεις και τις Αγορές
 • Μελέτη μηχανοργάνωσης και μηχανογράφησης της επιχείρησης σας
 • Εκπαίδευση προσωπικού στο χειρισμό των προγραμμάτων


mistodosiaΚατασκευή ιστοσελίδων


Δημιουργούμε από απλές ιστοσελίδες δημοσίευσης ισολογισμών μέχρι μεγάλες και πολύπλοκες εφαρμογές και e-shop.
Χρειάζεστε μια ιστοσελίδα ή ένα e-shop που είναι πολύ απαιτητικό και πολύπλοκο και που θα μπορεί να αναπτυχθεί στο μέλλον σε μεγάλη κλίμακα; Έχουμε τη γνώση και τη δυνατότητα να αναπτύξουμε ακόμη και την πιο περίπλοκη web εφαρμογή.
Κατασκευάζουμε, προωθούμε και υποστηρίζουμε την ιστοσελίδα ή το e-shop σας,ανάλογα με τις ανάγκες σας και τον προϋπολογισμό σας.


mistodosia
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Είστε επιχείρηση ή επαγγελματίας και δυσκολεύεστε σχετικά με τα λογιστικά ή τις φορολογικές σας υποχρεώσεις; Καλέστε το λογιστικό μας γραφείο στη Θεσσαλονίκη στο 2310-454788

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit mobile devices.