Νέα - Ενημέρωση


Ιαν

27

2015

Αρχίζει η καταβολή επιδόματος μητρότητας από τον ΟΑΕΕ

Ξεκινάει η χορήγηση του επιδόματος μητρότητας στις ασφαλισμένες του ΟΑΕΕ, καθώς υπεγράφη στις 20 Ιανουαρίου η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) που καθορίζει όλες τις απαιτούμενες λεπτομέρειες. Στην απόφαση που υπογράφουν οι απερχόμενοι Γιάννης Βρούτσης, υπουργός Εργασίας και Χρήστος Σταϊκούρας, αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, το μηνιαίο επίδομα καθορίζεται στα 150 ευρώ τον μήνα, και θα χορηγείται για χρονικό διάστημα 4 μηνών. Μάλιστα, εκτιμάται ότι η ετήσια επιβάρυνση που προκαλείται είναι περίπου 1.800.000 ευρώ και θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Λογαριασμού Παροχών σε Χρήμα του ΟΑΕΕ, εντός του εγκεκριμένου από το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής (ΜΠΔΣ) ορίου δαπανών για τα ασφαλιστικά ταμεία. Απαραίτητες προϋποθέσεις για τη χορήγηση του επιδόματος μητρότητας είναι η ύπαρξη ταμειακής ενημερότητας και ασφαλιστικής ικανότητας για παροχές ασθένειας κατά την ημερομηνία του τοκετού.

 

Επίσης, δεν θα πρέπει να δικαιούται η αιτούσα επίδομα μητρότητας από άλλον ασφαλιστικό οργανισμό.

 

Για τη χορήγηση του επιδόματος μητρότητας απαιτείται η υποβολή των εξής δικαιολογητικών:

 

α) Αίτηση της ασφαλισμένης στην οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών.

 

β) Ληξιαρχική πράξη γέννησης του τέκνου ή βεβαίωση γιατρού του μαιευτηρίου για την πραγματοποίηση του τοκετού.

 

γ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι δεν δικαιούται από άλλον ασφαλιστικό οργανισμό επίδομα μητρότητας.
Η αρμόδια υπηρεσία του ΟΑΕΕ, μετά τον έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών και τη διαπίστωση πλήρωσης των ανωτέρω προϋποθέσεων, θα καταβάλλει στην ασφαλισμένη, εφάπαξ, το επίδομα μητρότητας, σύμφωνα με τα οριζόμενα.

 

 

27/01/2015
Πηγή:www.kathimerini.gr