Υπηρεσίες

Το λογιστικό μας γραφείο προσφέρει ολοκληρωμένες οικονομικές υπηρεσίες σε όλες τις νομικές μορφές των επιχειρήσεων (ατομικές, Ο.Ε., Ε.Ε, Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Α.Ε.) και σε ιδιώτες.

 

Παρέχουμε στους πελάτες μας άμεση και έγκυρη πληροφόρηση για την πορεία της επιχείρησης τους, έτσι ώστε να είναι σε θέση να λαμβάνουν έγκαιρα τις σωστές επιχειρηματικές αποφάσεις.

 

Αναλαμβάνουμε όλων των ειδών τις δηλώσεις για ιδιώτες (δηλώσεις εισοδήματος, δηλώσεις ακίνητης περιουσίας, μισθώσεις ακινήτων Ε1, Ε2, Ε9, έκδοση κλειδάριθμου, ρυθμίσεις δόρων κλπ).

 

Σας προσφέρουμε κάτι παραπάνω από τα αυτονόητα όπως τήρηση βιβλίων, ΦΠΑ κτλπ. Φυσικά και αυτά δεν είναι σημαντικά, και απαραίτητα για τις υποχρεώσεις της επιχείρησής σας απέναντι
σε τρίτους (π.χ ΔΟΥ, τράπεζες). Όμως εκτός από τις υποτυπώδεις υποχρεώσεις σας τις οποίες πολλοί μπορούν να κάνουν, θεωρούμε ότι ο ρόλος του λογιστή δεν είναι απλά αυτός.

 

Δεν είμαστε απλά λογιστές αλλά οι οικονομικοί σας σύμβουλοι και οι παρουσία μας δεν είναι αναγκαίο κακό αλλά προϋπόθεση για την ομαλή και αποδοτική λειτουργία σας. Η συνεργασία με εμάς
έχει βασικό σκοπό και στόχο να παρέχει σαφή εικόνα των οικονομικών σας μεγεθών σε εσάς για τη διευκόλυνση λήψης αποφάσεων. Το λογιστικό μας γραφείο καλύπτει όλες τις λογιστικές, φοροτεχνικές, χρηματοικονομικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες που έχει ανάγκη κάθε επιχείρηση και κάθε ιδιώτης. Έχουμε έδρα στη Θεσσαλονίκη αλλά οι πελάτες μας βρίσκονται σε όλη την Ελλάδα και είναι απολυτα ικανοπιημένοι από τη συνεργασία μαζί μας.

 

Επίσης αναλαμβάνουμε με ελάχιστο κόστος την δημιουργία ιστοσελίδας για την δημοσίευση των ισολογισμών Α.Ε., Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε.

 

Τέλος αναλαμβάνουμε να δημιουργήσουμε την ιστοσελίδα της επιχείρησης σας για την προβολή και προώθηση των δραστηριοτήτων σας στο διαδίκτυο.