Μισθοδοσία – Εργατικά – Ασφαλιστικά

 

Οι αλλαγές στην εργατική νομοθεσία είναι συνεχείς και το να είναι μια επιχείρηση συνεπής και καλλυμένη απένταντι στο νόμο δεν είναι και τόσο απλό. Το ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ μας στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Smart Accounting παρέχει υπηρεσίες μηχανογραφημένης μισθοδοσίας με τις καλύτερες μεθόδους και προδιαγραφές. Με αυτό τον τρόπο σας παρέχουμε την ασφάλεια, ότι οποιοσδήποτε έλεγχος από το ΙΚΑ αρκετά χρόνια μετά ή άλλους ελεγκτικούς μηχανισμούς δεν θα σας επιφέρει κανένα πρόστιμο ή προσαύξηση. Οι ραγδαίες εξελίξεις στα εργασιακά το τελευταίο χρονικό διάστημα απαιτούν όχι μόνο γνώση αλλά και υπεύθυνους συνεργάτες. Ανθρώπους οι οποίοι λειτουργούν με τους χειρισμούς τους σε όφελος της επιχείρησης αλλά και του εργαζόμενου που αποτελεί την κινητήριο δύναμη για την πρόοδο αυτής.

 

Οι υπηρεσίες μας σε αυτόν τον τομέα περιλαμβάνουν ενδεικτικά τα εξής:

 

1 – Για την Επιχείρηση

 

 • Μισθοδοτικές καταστάσεις
 • Αποδείξεις πληρωμής εργαζόμενων
 • Παρακολούθηση προκαταβολών εργαζόμενων
 • Βεβαιώσεις Εργαζομένων (Αποδοχών, Επιδομάτων κλπ.)
 • Εκπροσώπηση σε επιθεώρηση εργασίας, ΙΚΑ
 • Συμβουλές σε εργατικά θέματα, αποζημιώσεις απολύσεων, επιδοτήσεις θέσεων εργασίας
 • Ατομικές συμβάσεις προσωπικού
 • Ανάλυση μισθοδοσίας σε κέντρα κόστους

2 – Ο.Α.Ε.Δ.

 

 • Προσλήψεις – Συμβάσεις – Αποχωρήσεις – Απολύσεις
 • Προγράμματα επιχορήγησης εργοδοτών
 • Προγράμματα STAGE

3 – Ι.Κ.Α.

 

 • Ηλεκτρονική υποβολή Α.Π.Δ.
 • Ηλεκτρονική έκδοση ασφαλιστικής ενημερότητας
 • Αποτελεσματική αντιμετώπιση ελέγχων

4 – Επιθεώρηση εργασίας

 

 • Ενημέρωση για τις αλλαγές των συλλογικών συμβάσεων εργασίας
 • Προγράμματα ωρών εργασίας
 • Συμβάσεις μερικής απασχόλησης
 • Βιβλίο αδειών εργαζόμενων
 • Θέματα τεχνικού ασφαλείας και ιατρού ασφαλείας
 • Επίλυση εργατικών διαφορών