Υπηρεσίες για Ιδιώτες

 

Έχετε χαθεί στον λαβύρινθο της γραφειοακρατείας και της πολλυπλοκότητας των συναλλαγών σας με τις Δ.Ο.Υ. και τα ασφαλιστικά ταμεία; Ελάτε σε μας να σας βοηθήσουμε και να διαικπεραιώσουμε για σας όλες τις υποχρεώσεις σας. Το λογιστικό μας γραφείο σας εξυπηρετεί άμεσα και σας βοηθάει να είστε συνεπείς προς όλες τις υποχρεώσεις σας.

Σας προσφέρουμε με συνεχή υποστήριξη όλο τον χρόνο με την παροχή συμβουλών και προτάσεων, από την πιο απλή αλλαγή προσωπικών στοιχείων (ταυτότητας, διεύθυνσης κ.α.) μέχρι και την παραλαβή για λογαριασμό σας, του προσωπικού σας κλειδάριθμου.

 

Οι υπηρεσιες μας προς ιδιώτες επιγραμματικά περιλαμβάνουν:

 

 • Σύνταξη και υποβολή της δήλωσης εισοδήματος καθώς και των στοιχείων ακινήτων (Ε1 – Ε9) ηλεκτρονικά
 • Δηλώσεις μισθωμάτων Ε2 (όταν εισπράττονται ενοίκια)
 • Μεταβολές προσωπικών στοιχείων
 • Κλειδάριθμος – υποβολή αιτήσεων στο TAXIS – παραλαβή από τη ΔΟΥ -ενεργοποίηση λογαριασμού στο TAXIS
 • Συμβουλές και προτάσεις, όλον τον χρόνο για κάθε φορολογική αλλαγή που σας αφορά
 • Άμεση έκδοση έγκυρου εκκαθαριστικού σημειώματος μετά την υποβολή των δηλώσεων (τι θα πληρώσετε ή τι θα σας επιστραφεί)
 • Έκδοση έγκυρης φορολογικής ενημερότητας
 • Τροποποιητικές, συμπληρωματικές δηλώσεις παρελθόντων ετών όπου κρίνεται απαραίτητο
 • Συμβουλές σε θέματα καταγγελιών στις υπηρεσίες του ΙΚΑ και Επιθεώρησης Εργασίας ή ακόμα και άμεση εκπροσώπησή σας για τη διασφάλιση δεδουλευμένων μισθών ή ασφαλιστικών εισφορών
 • Εκτύπωση των τελών κυκλοφορίας αυτοκινήτων/ δικύκλων
 • Σύνταξη και υποβολή ηλεκτρονικά για Μισθωτήρια κάθε είδους
 • Συμβουλές για κάλυψη τεκμηρίων
 • Συμβουλές σε θέματα απολύσεων και των αναλογούντων αποζημιώσεων