Φοροτεχνικές Υπηρεσίες

 

Μέσα σε ένα πολύπλοκο και συνεχώς μεταβαλόμενο φορολογικὀ περιβάλλον παρέχουμε στους πελάτες μας ολοκληρωμένες στρατηγικές για ένα σωστό φορολογικό σχεδιασμό με ουσιαστικό αποτέλεσμα, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες και τις διαφορετικές ανάγκες και στόχους της κάθε επιχείρησης. Στο ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ μας βοηθάμε τους πελάτες μας να πάρουν τις σωστές αποφάσεις και να είναι συνεπείς στις φορολογικές τους υποχρεώσεις στα πλαίσια της ισχύουσας φορολογικής νομοθεσίας. Ο φορολογικός σχεδιασμός πρέπει να υπηρετεί την στρατηγική ανάπτυξη της εταιρίας να προβλέπει τις μελλοντικές της ανάγκες να προλαμβάνει τις κρατικές παλινωδίες και να υπακούει στις τακτικές της επιλογές. Οι υπηρεσίες μας στον λογιστικό και φοροτεχνικό τομέα ξεπερνούν το βασικό φορολογικό σχεδιασμό και την εκπλήρωση των τυπικών υποχρεώσεων των επιχειρήσεων και των ατόμων.

 

Οι φοροτεχνικές υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν:

 

 • Φορολογία Εισοδήματος Νομικών προσώπων
 • Σύνταξη και υποβολή όλων των Δηλώσεων Ατομικών επιχειρήσεων, μισθωτών, συνταξιούχων κτλ.
 • Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών προσώπων
 • Σύνταξη & Υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ
 • Δηλώσεις Ακινήτων (Ε9, Ε.Ν.Φ.Ι.Α.κλπ.)
 • Δηλώσεις ΦΜY (Προσωρινές & Οριστικές)
 • Φορολογικός Σχεδιασμός και Στρατηγική
 • Υποστήριξη κατά την διάρκεια των φορολογικών ελέγχων
 • Προετοιμασία για την αντιμετώπιση των φορολογικών ελέγχων
 • Βελτιστοποίηση φορολογικής επιβάρυνσης
 • Φορολογική ενημέρωση για κάθε νέο νόμο ή ΠΟΛ
 • Φοροτεχνικές συμβουλές για κάλυψη τεκμηρίων
 • Δηλώσεις υπεραξίας μεταβίβασης εταιριών