Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις

Δεν είναι μυστικό ότι η κάθε επιχείρηση χρειάζεται λογιστική υποστήριξη.
Στόχος του λογιστικού μας γραφείου, είναι να βρισκόμαστε πάντα διπλά σας και να συμβάλουμε στη βέλτιστη απόδοση της επιχείρησης σας,
προσφέροντας ασφάλεια και σιγουριά σε σας και τους συνεργάτες σας.
Η φιλοσοφία μας είναι να αντιλαμβανόμαστε τη “συνολική εικόνα”, να κατανοούμε τη σημασία των αποφάσεων, να μοιραζόμαστε τη
διορατικότητα και τις ιδέες μας και να εργαζόμαστε με γνώμονα το στόχο των πελατών μας για τις επιχειρήσεις τους. Από την ίδρυση
μέχρι την παρακολούθηση και τη στρατηγική, συνεργαζόμαστε με τους πελάτες μας για να τους βοηθήσουμε να επιτύχουν τους στόχους
τους και να εξελιχθούν.

Μάθετε περισσότερα για τις υπηρεσίες που προσφέρουμε:

ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Το λογιστικό μας γραφείο προσφέρει ολοκληρωμένες λογιστικές υπηρεσίες σε όλες τις νομικές μορφές των επιχειρήσεων (ατομικές, Ο.Ε., Ε.Ε, Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Α.Ε.) με απλογραφικά ή σιπλογραφικά βιβλία. Παρέχουμε στους πελάτες μας άμεση και έγκυρη πληροφόρηση για την πορεία της επιχείρησης τους, έτσι ώστε να είναι σε θέση να λαμβάνουν έγκαιρα τις σωστές επιχειρηματικές αποφάσεις.

Σας προσφέρουμε κάτι παραπάνω από τα αυτονόητα όπως τήρηση βιβλίων, ΦΠΑ κτλπ. Φυσικά και αυτά δεν είναι σημαντικά, και απαραίτητα για τις υποχρεώσεις της επιχείρησής σας απέναντι σε τρίτους (π.χ ΔΟΥ, τράπεζες). Όμως εκτός από τις υποτυπώδεις υποχρεώσεις σας τις οποίες πολλοί μπορούν να κάνουν, θεωρούμε ότι ο ρόλος του λογιστή δεν είναι απλά αυτός. Δεν είμαστε απλά λογιστές αλλά οι οικονομικοί σας σύμβουλοι και οι παρουσία μας δεν είναι αναγκαίο κακό αλλά προϋπόθεση για την ομαλή και αποδοτική λειτουργία σας. Η συνεργασία με εμάς έχει βασικό σκοπό και στόχο να παρέχει σαφή εικόνα των οικονομικών σας μεγεθών σε εσάς για τη διευκόλυνση λήψης αποφάσεων. Λογιστές υπάρχουν πολλοί κατ” όνομα, αν σας ενδιαφέρει η ουσία, απευθυνθείτε σε εμάς!

 • Τήρηση απλογραφικών και διπλογραφικών Βιβλίων στα γραφεία μας ή στην έδρα της επιχείρησης
 • Ενάρξεις, μεταβολές, διακοπές φυσικών και νομικών προσώπων
 • Αναλυτική λογιστική – Κοστολόγηση
 • Σύνταξη λογιστικών καταστάσεων πλήρως εναρμονισμένων με την υπάρχουσα νομοθεσία
 • Ενημέρωση σε θέματα ΚΦΑΣ
 • Τήρηση Μητρώου παγίων
 • Σύνταξη καταστατικών ιδρύσεως, μεταβολής και διάλυσης προσωπικών εταιρειών
 • Οργάνωση και εποπτεία απογραφών αποθεμάτων, αξιογράφων, διαθεσίμων και παγίων
 • Κατάρτιση προυπολογιστικών και οικονομικών εκθέσεων
 • Παροχή υπηρεσιών εσωτερικού – εξωτερικού ελέγχου (τακτικού-έκτακτου)
 • Συνεχής ενημέρωση για την πορεία της επιχείρησής σας
 • Αίτηση και παραλαβή πιστοποιητικών από το ΓΕΜΗ και το Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης
 • Εφαρμογή του λογιστικού σχεδίου για την εξυπηρέτηση των πληροφοριακών αναγκών σας

ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Μέσα σε ένα πολύπλοκο και συνεχώς μεταβαλόμενο φορολογικὀ περιβάλλον παρέχουμε στους πελάτες μας ολοκληρωμένες στρατηγικές για ένα σωστό φορολογικό σχεδιασμό με ουσιαστικό αποτέλεσμα, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες και τις διαφορετικές ανάγκες και στόχους της κάθε επιχείρησης. Βοηθάμε τους πελάτες μας να πάρουν τις σωστές αποφάσεις και να είναι συνεπείς στις φορολογικές τους υποχρεώσεις στα πλαίσια της ισχύουσας φορολογικής νομοθεσίας.

Ο φορολογικός σχεδιασμός πρέπει να υπηρετεί την στρατηγική ανάπτυξη της εταιρίας να προβλέπει τις μελλοντικές της ανάγκες να προλαμβάνει τις κρατικές παλινωδίες και να υπακούει στις τακτικές της επιλογές.

Οι υπηρεσίες μας στον λογιστικό και φοροτεχνικό τομέα ξεπερνούν το βασικό φορολογικό σχεδιασμό και την εκπλήρωση των τυπικών υποχρεώσεων των επιχειρήσεων και των ατόμων.

Οι φοροτεχνικές υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν:

 • Φορολογία Εισοδήματος Νομικών προσώπων
 • Σύνταξη και υποβολή όλων των Δηλώσεων Ατομικών επιχειρήσεων, μισθωτών, συνταξιούχων κτλ.
 • Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών προσώπων
 • Σύνταξη & Υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ
 • Δηλώσεις Ακινήτων (Ε9, Ε.Ν.Φ.Ι.Α.κλπ.)
 • Δηλώσεις ΦΜY (Προσωρινές & Οριστικές)
 • Φορολογικός Σχεδιασμός και Στρατηγική
 • Υποστήριξη κατά την διάρκεια των φορολογικών ελέγχων
 • Προετοιμασία για την αντιμετώπιση των φορολογικών ελέγχων
 • Βελτιστοποίηση φορολογικής επιβάρυνσης
 • Φορολογική ενημέρωση για κάθε νέο νόμο ή ΠΟΛ
 • Φοροτεχνικές συμβουλές για κάλυψη τεκμηρίων
 • Δηλώσεις υπεραξίας μεταβίβασης εταιριών

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ-ΕΡΓΑΤΙΚΑ-ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ

Οι αλλαγές στην εργατική νομοθεσία είναι συνεχείς και το να είναι μια επιχείρηση συνεπής και καλλυμένη απένταντι στο νόμο δεν είναι και τόσο απλό. Το γραφείο μας παρέχει υπηρεσίες μηχανογραφημένης μισθοδοσίας με τις καλύτερες μεθόδους και προδιαγραφές. Με αυτό τον τρόπο σας παρέχουμε την ασφάλεια, ότι οποιοσδήποτε έλεγχος από το ΙΚΑ αρκετά χρόνια μετά ή άλλους ελεγκτικούς μηχανισμούς δεν θα σας επιφέρει κανένα πρόστιμο ή προσαύξηση.

Οι ραγδαίες εξελίξεις στα εργασιακά το τελευταίο χρονικό διάστημα απαιτούν όχι μόνο γνώση αλλά και υπεύθυνους συνεργάτες. Ανθρώπους οι οποίοι λειτουργούν με τους χειρισμούς τους σε όφελος της επιχείρησης αλλά και του εργαζόμενου που αποτελεί την κινητήριο δύναμη για την πρόοδο αυτής.

Οι υπηρεσίες μας σε αυτόν τον τομέα περιλαμβάνουν ενδεικτικά τα εξής:

1 – Για την Επιχείρηση

 • Μισθοδοτικές καταστάσεις
 • Αποδείξεις πληρωμής εργαζόμενων
 • Παρακολούθηση προκαταβολών εργαζόμενων
 • Βεβαιώσεις Εργαζομένων (Αποδοχών, Επιδομάτων κλπ.)
 • Εκπροσώπηση σε επιθεώρηση εργασίας, ΙΚΑ
 • Συμβουλές σε εργατικά θέματα, αποζημιώσεις απολύσεων, επιδοτήσεις θέσεων εργασίας
 • Ατομικές συμβάσεις προσωπικού
 • Ανάλυση μισθοδοσίας σε κέντρα κόστους

2 – Ο.Α.Ε.Δ.

 • Προσλήψεις – Συμβάσεις – Αποχωρήσεις – Απολύσεις
 • Προγράμματα επιχορήγησης εργοδοτών
 • Προγράμματα STAGE

3 – Ι.Κ.Α.

 • Ηλεκτρονική υποβολή Α.Π.Δ.
 • Ηλεκτρονική έκδοση ασφαλιστικής ενημερότητας
 • Αποτελεσματική αντιμετώπιση ελέγχων

4 – Επιθεώρηση εργασίας

 • Ενημέρωση για τις αλλαγές των συλλογικών συμβάσεων εργασίας
 • Προγράμματα ωρών εργασίας
 • Συμβάσεις μερικής απασχόλησης
 • Βιβλίο αδειών εργαζόμενων
 • Θέματα τεχνικού ασφαλείας και ιατρού ασφαλείας
 • Επίλυση εργατικών διαφορών

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ

Πιθανόν το μέγεθος και η φύση της επιχείρησής σας να είναι τέτοια που η χρησιμοποίηση εξωτερικού λογιστή να μην σας καλύπτει. Έτσι ίσως να απαιτείται η ανάγκη εσωτερικού οργανωμένου λογιστηρίου με εμπορική/λογιστική διαχείριση τιμολογίων ή και αποθήκης. Είμαστε έτοιμοι να σας βοηθήσουμε να οργανώσετε το λογιστήριο σας τόσο σε ανθρώπινο δυναμικό, όσο και στην αναγκαία και κατάλληλη μηχανογράφηση. Αναλαμβάνουμε την παρακολούθηση του εσωτερικού λογιστηρίου σας με συμβουλευτικό ρόλο για όλα τα θέματα που μπορεί να σας απασχολούν και σχετίζονται με τις οικονομικές σας υπηρεσίες. Είμαστε δίπλα σας από τα πολύ απλά (τιμολόγηση, διακίνηση κλπ), μέχρι και τα πολύ σύνθετα (μετασχηματισμοί, μετατροπές, επενδύσεις κλπ).

 • Επιλογή προσωπικού στη θέση βοηθού λογιστή με βάση τις ανάγκες της εταιρείας ή της θέσης
 • Έλεγχος ορθής τήρησης του Λογιστικού Σχεδίου
 • Εκπόνηση και εφαρμογή συστήματος εσωτερικού ελέγχου του Λογιστηρίου
 • Σύνταξη λογιστικών καταστάσεων πλήρως εναρμονισμένων με την υπάρχουσα νομοθεσία
 • Ανάπτυξη, επίβλεψη και συνεχής βελτίωση εργαλείων κοστολόγησης
 • Έλεγχο εφαρμογής του Φορολογικού, Εργατικού – Ασφαλιστικού & Εμπορικού δικαίου
 • Σύνταξη καταστατικών ιδρύσεως, μεταβολής και διάλυσης προσωπικών εταιρειών
 • Έλεγχος όλων των ειδών φορολογικών υποχρεώσεων και δηλώσεων
 • Κατάρτιση προυπολογιστικών και οικονομικών εκθέσεων
 • Συνεχής ενημέρωση για την πορεία της επιχείρησής σας

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Οι αξιόπιστες συμβουλευτικές υπηρεσίες αποτελούν βασικό συστατικό για την επιτυχή ολοκλήρωση και αποτελεσματική εφαρμογή των επιχειρηματικών και επιχειρησιακών στρατηγικών.

Σας προσφέρουμε τις γνώσεις μας σχετικά με θέματα διοίκησης, marketing, τεχνολογίας και πληροφοριακών συστημάτων και παρέχοντας σας ολοκληρωμένες προτάσεις σας βοηθάμε να μειώσετε τα κόστη σας, να αυξήσετε τις πωλήσεις και τα κέρδη σας και έτσι να πετύχετε την καλύτερη απόδοση του επενδυμένου κεφαλαίου σας. Οι γνώσεις μας σε θέματα σύνταξης ορθολογικών προϋπολογισμών (Budgeting) και κοστολόγησης θα σας βοηθήσουν να προστατευθείτε από πιθανές λανθασμενες αποφάσεις. Αξιοποιήστε τις γνώσεις και την εμπειρία μας προς όφελός σας και αποκτήστε πραγματικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Η αποδοτική συνεργασία με έναν έμπειρο συνεργάτη που γνωρίζει καλά τους στόχους, τη δομή και τη λειτουργία της επιχείρησή σας, και έχει τις απαραίτητες γνώσεις και ικανότητες να δίνει λύσεις, να προτείνει ιδέες και να υποδεικνύει ευκαιρίες, μπορεί να σας προσδώσει σημαντική αξία.

Στη Smart Accounting σας προτείνουμε ολοκληρωμένες και αποτελεσματικές προτάσεις για να πετύχετε το επιθυμητό αποτέλεσμα και ἐχετε την προσδοκόμενη ανάπτυξη της επιχείρησης σας, να τοποθετηθείτε σωστά στην αγορά-στόχο σας, να αξιοποιήσετε τις δυνατότητες της σύγχρονης τεχνολογίας και να βελτιώσετε την οργάνωση και την απόδοση της επιχείρησής σας..

ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Η εταιρία μας με έμπειρους συνεργάτες στο χώρο της μηχανογράφησης, εκτιμώντας την ιδιαιτερότητα και τις ανάγκες της επιχείρησής σας, σας βοηθά να επιλέξετε τα πιο ευέλικτα και σύγχρονα προγράμματα που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της αγοράς.

Το γραφείο μας είναι σε θέση να σας προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε θέματα μηχανοργάνωσης και μηχανογράφησης.

 • Επιλογή κατάλληλου μηχανογραφικού υλικού (Η/Υ, περιφερειακά)
 • Επιλογή του κατάλληλου για την επιχείρηση Software
 • Παραμετροποίηση εφαρμογών
 • Σχεδιασμός παραστατικών στις Πωλήσεις και τις Αγορές
 • Μελέτη μηχανοργάνωσης και μηχανογράφησης της επιχείρησης σας
 • Κωδικοποίηση και ανάπτυξη αποθήκης
 • Σχεδιασμός συστημάτων και σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών
 • Εκπαίδευση προσωπικού στο χειρισμό των προγραμμάτων

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

Από σήμερα ξεχάστε το μεγάλο κόστος της δημοσίευσης του Ισολογισμού σας. Με βάση το Ν.4072, ΦΕΚ (Α/86/11-4-2012) καταργήθηκε η υποχρέωση δημοσίευσης Ισολογισμών σε οικονομικές και πολιτικές εφημερίδες και αντικαταστάθηκε με ανάρτηση τους σε ιστοσελίδα της εταιρίας.

Δημοσιεύστε τον Ισολογισμό σας από 50€. Επίσης αν έχετε ήδη ιστοσελίδα αλλά δεν θέλετε να αναρτηθούν σε αυτή τα οικονομικά σας στοιχεία έχουμε τη λύση για σας.

Επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας στο τηλ.: 2310-454788 ή στείλτε μας email στο info@smartwebdesign.gr

Διαλέξτε όποιο από τα δύο διαθέσιμα πακέτα καλύπτει της ανάγκες είτε έχετε ήδη ιστοσελίδα είτε όχι.

Πακέτα προσφορών

 

 • STANDARD ΠΑΚΕΤΟ 50 € χωρίς Φ.Π.Α 23%
 • DE LUX ΠΑΚΕΤΟ 190 € χωρίς Φ.Π.Α 23%

 

Το STANDARD ΠΑΚΕΤΟ προσφοράς περιλαμβάνει τα εξής:

 • Τύπος ιστοσελίδας : www.etairiasas.eu
 • Κατοχύρωση ονόματος χώρου .eu για ένα έτος
 • Φιλοξενία Ιστοσελίδας (web hosting) για ένα έτος
 • Δημιουργία Στατικής Ιστοσελίδας που περιλαμβάνει: Τα στοιχεία της εταιρίας σας / Λίγα λόγια για την εταιρία σας / Ισολογισμούς
 • Απεριόριστη Δημοσίευση Ισολογισμών
 • Δημιουργία έως 3 email accounts με το domain της εταιρίας σας
 • Τηλεφωνική Υποστήριξη Δευτέρα-Παρασκευή 10:00-16:00
 • E-mail +Tickets Support (24/7)
 • 99,9% Database και Webserver Uptime Guarantee
 • 99,9% Facility Infrastructure Guarantee

Το μόνο που έχετε να κάνετε εσείς είναι να μας στείλετε με email τον ισολογισμό σας σε μορφή excel ή pdf και τα απαραίτητα στοιχεία της εταιρίας σας

 

Το DE LUX ΠΑΚΕΤΟ προσφοράς περιλαμβάνει τα εξής:

 • Τύπος ιστοσελίδας : www.etairiasas.eu
 • Κατοχύρωση ονόματος χώρου .eu για ένα έτος
 • Φιλοξενία Ιστοσελίδας (web hosting) για ένα έτος
 • Δημιουργία Δυναμικής Ιστοσελίδας πλήρως διαχειρίσιμης από εσάς που περιλαμβάνει:
  1. Αρχική σελίδα με Slider φωτογραφιών, Λογότυπο αν έχετε, Λίγα λόγια για την εταιρία σας, Συνδέσεις με Social Media αν διαθέτετε, Footer με επιλογές μενού
  2. Σελίδα για την εταιρία με δυνατότητα κειμένου και φωτογραφιών
  3. Σελίδα με τους Ισολογισμούς
  4. Σελίδα επικοινωνίας με φόρμα επικοινωνίας και google map
 • Συγκεκριμένο template το οποίο μπορεί να είναι συμβατό με τα χρώματα και το αντικείμενο της επιχείρησης σας
 • Απεριόριστη Δημοσίευση Ισολογισμών
 • Απεριόριστη Δημοσίευση λοιπών Οικονομικών Στοιχείων (προαιρετικά)
 • Απεριόριστα email accounts με το domain της εταιρίας σας
 • Τηλεφωνική Υποστήριξη Δευτέρα-Παρασκευή 10:00-16:00
 • E-mail +Tickets Support (24/7)
 • 99,9% Database και Webserver Uptime Guarantee
 • 99,9% Facility Infrastructure Guarantee

Μπορείτε να καταχωρήσετε μόνοι σας όλα τα απαιτούμενα ή αν θέλετε να μας στείλετε με email τον ισολογισμό σας σε μορφή excel ή pdf και τα απαραίτητα στοιχεία της εταιρίας σας και να τα καταχωρήσουμε εμείς για εσάς

Στην περίπτωση που επιθυμείτε την κατοχύρωση .gr domain το κόστος προσαυξανετε κατά 20 ευρώ για κάθε πακέτο.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΕΙΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ

Κατασκευή  ιστοσελίδων

Δημιουργούμε από απλές ιστοσελίδες δημοσίευσης ισολογισμών μέχρι μεγάλες και πολλύπλοκες εφαρμογές και e-shop. Χρειάζεστε μια ιστοσελίδα ή ένα e-shop που είναι πολύ απαιτητικό και πολύπλοκο και που θα μπορεί να αναπτυχθεί στο μέλλον σε μεγάλη κλίμακα; Έχουμε τη γνώση και τη δυνατότητα να αναπτύξουμε ακόμη και την πιο περίπλοκη web εφαρμογή. Κατασκευάζουμε, προωωθούμε και υποστηρίζουμε την ιστοσελίδα ή το e-shop σας,ανάλογα με τις ανάγκες σας και τον προϋπολογισμό σας.

Για την κατασκευή οποιουδήποτε website σας προσφέρουμε δωρεάν domain και hosting για τον πρώτο χρόνο.

Κατά τη διαδικασία κατασκευής και ανάπτυξης μιας ιστοσελίδας ή ενός e-shop αφήνουμε στην άκρη τις προσωπικές προτιμήσεις μας. Δύο είναι οι κύριοι παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η πρόταση που θα κάνουμε προκειμένου να δώσουμε τη λύση για τον ιστοχώρο σας. Οι επιχειρησιακοί σκοποί και στόχοι και ο προϋπολογισμός σας. Στη βάση αυτή θα προτείνουμε την καταλληλότερη λύση που θα είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες σας. Έχουμε μακροχρόνια εμπειρία στην κατασκευή ιστοσελίδων και μεγάλη πείρα και εξειδίκευση σε τεχνολογίες OOP PHP (Object Oriented Programming).

Προώθηση ιστοσελίδων

Η διαφήμιση στο internet είναι ένα σημαντικό κομμάτι του web και θα πρέπει να γίνεται με σκοπό την αύξηση των επισκέψεων ενός δικτυακού ιστοτόπου. Μια εντυπωσιακή ιστοσελίδα είναι σίγουρα επιθυμητή αλλά χωρίς επισκέψεις είναι άχρηστη. Το ιδανικό και πιο δυναμικό πλάνο προώθησης στις μηχανές αναζήτησης είναι ο συνδυασμός S.E.O και P.P.C καμπάνιας. Το Internet Marketing περιλαμβάνει: S.E.O. (Search Engine Optimization), P.P.C. (Pay Per Click) και Email Marketing (News Letters)

Η πιο σημαντική πηγή επισκεπτών για κάθε site είναι οι μηχανές αναζήτησης και κυρίως το Google το οποίο κατέχει περίπου 90% μερίδιο στις αναζητήσεις. Το S.E.O. (Search Engine Optimization) είναι η διαδικασία και οι τεχνικές με τις οποίες ένας ιστότοπος θα βγει «ψηλά» για στοχευόμενες λέξεις αναζήτησης στα οργανικά (μη πληρωμένα) αποτελέσματα. Η Βελτιστοποίηση ιστοσελίδων ή SEO απαιτεί σωστή ανάλυση πριν την εκτέλεση οποιαδήποτε κίνησης.

Για περισσότερες πληροφορίες

ΕΠΙΣΚΕΥΘΕΙΤΕ ΤΩΡΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ πατώντας ΕΔΩ