Μηχανοργάνωση Επιχειρήσεων

 

Η εταιρία μας με έμπειρους συνεργάτες στο χώρο της μηχανογράφησης, εκτιμώντας την ιδιαιτερότητα και τις ανάγκες της επιχείρησής σας, σας βοηθά να επιλέξετε τα πιο ευέλικτα και σύγχρονα προγράμματα που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της αγοράς.

Το γραφείο μας είναι σε θέση να σας προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε θέματα μηχανοργάνωσης και μηχανογράφησης.

 

  • Επιλογή κατάλληλου μηχανογραφικού υλικού (Η/Υ, περιφερειακά)
  • Επιλογή του κατάλληλου για την επιχείρηση Software
  • Παραμετροποίηση εφαρμογών
  • Σχεδιασμός παραστατικών στις Πωλήσεις και τις Αγορές
  • Μελέτη μηχανοργάνωσης και μηχανογράφησης της επιχείρησης σας
  • Κωδικοποίηση και ανάπτυξη αποθήκης
  • Σχεδιασμός συστημάτων και σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών
  • Εκπαίδευση προσωπικού στο χειρισμό των προγραμμάτων